„Luxfer“ je privredno društvo osnovano januara 2007 godine.Osnivanju ovog društva prethodi dugogodišnji porodični posao u formi zanatske radnje PRIZMA još od davne 1979 godine.Osnovna delatnost PRIZME bila je ugradnja staklenih prizmi.Kako je tražnja za našim uslugama bila sve veća,širenje posla zahtevalo je i odgovarajuću pravnu formu odnosno osnivanje pravnog lica LUXFER u formi društva sa ograničenom odgovornošću.Luxfer je pored bazične delatnosti,ugradnje staklenih prizmi,proširio delatnost na uvoz i prodaju staklenih prizmi kao i pratećih materijala za ugradnju.Za kratak period našeg postojanja,kao dokaz dobrog poslovanja jeste saradnja sa mnogim firmama iz domena gradjevinarstva i arhitekture,kao razvijena distributivna mreža sa mnogim stovarištima,staklorezačkim i gradjevinskim firmama širom Srbije,Crne Gore i Republike Srpske.

Podaci o preduzeću:

Potvrda o evidentiranju PDV-a

Potvrda o registraciji PIB-a

Rešenje iz APR-a