Ukoliko ste zainteresovani za trgovinsko zastupanje i posredovanje u prodaji naših proizvoda, kontaktirajte nas i obezbedićemo za Vas posebne pogodnosti.

Ukoliko ste firma ili tim koji se bavi srodnom delatnošću i želite jačanje sopstvenih kapaciteta i asortimana kroz realizaciju velikih projakata u saradnji sa nama ili se bavite izvođenjem radova koji obuhvataju i vizuelizaciju te biste Vi nas angažovali, otvoreni smo za svaki Vaš predlog.
Ukoliko ste pravno ili fizicko lice potencijalni dobavljač ili podizvođač, pošaljite nam podatke o svojoj delatnosti, asortimanu proizvoda i/ili usluga, reference, sertifikate o kvalitetu, licence i sve ostalo što smatrate svojom konkurentskom prednošću na luxferinfo@gmail.com i neko od naših zaposlenih će Vas kontaktirati.